HEM         TILLBAKA
GALLERI BLÅ KOSSAN

Längst in i antikvariatet finns ett mindre rum som används som galleri. Väggytorna är alltså inte så stora, men drygt tio verk brukar få plats och sedan finns en del ytterligare exponeringsytor i butiken.

Möjliga utställningsperioder är våren med början vid Österlens Konstrunda under påsken, sommaren från midsommar till mitten av augusti, samt hela hösten och vintern.

Både etablerade och oetablerade konstnärer är välkomna med förfrågningar, såväl som fotografer, men vi förbehåller oss rätten att avgöra vem som får möjlighet att ställa ut.

Att ställa ut kostar ingenting, men vi tar 15 % av eventuell försäljning. Provisionen är låg
p g a galleriets begränsningar. Det drivs som en mindre sidoverksamhet till antikvariatet. Öppettider är kl 13-17, fem dagar per vecka under sommaren, samt helger under resten av året. Marknadsföring sker via denna hemsida, Facebook, samt flygblad uppsatta i närområdet. Har utställaren önskemål om ytterligare insatser som exempelvis mailutskick, annonsering, vernissagekort och inbjudningar får hen ha huvudansvaret för detta själv. Oftast kan vi hjälpa till, men då mot timersättning.

Bilderna på denna sida är tagna i samband med en utställning av Eva Fredmans verk i april 2014, då galleriet invigdes.

Ovanstående information finns också som pdf, med fler bilder och upplysningar om mått mm.
Ladda ner här >>

_____________________________________________________________________________________________________
Köpmangatan 22, 276 30 BORRBY (karta)                   info@blakossan.se                    © Einar Larsson 2019